Το έργο

Η βάση απεικονίσεων προέκυψε από τη διαπίστωση του κενού που υπήρχε στην ελληνική και διεθνή έρευνα αναφορικά με τον τρόπο απεικόνισης του βυζαντινού και μεταβυζαντινού βιβλίου. Η βάση περιλαμβάνει επιλεγμένα παραδείγματα απεικονίσεων του βυζαντινού και μεταβυζαντινού βιβλίου σε διάφορες μορφές τέχνης: ψηφιδωτά, νωπογραφίες, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας. Το σύνολο των εγγραφών επιτρέπει τη σύγκριση του εικονολογικού υλικού με βάση διάφορα κριτήρια, όπως προέλευση, χρονολογία, μέσο κλπ. Η κάθε εικόνα συνοδεύεται από πλήρη στοιχεία προέλευσης, χρονολόγησης αλλά και δευτερεύουσας βιβλιογραφίας από όπου έχει αντληθεί το υλικό. Η μελέτη των παραδειγμάτων οδηγεί στη δημιουργία μιας τυπολογίας της απεικόνισης του βιβλίου κατά τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή περίοδο με τα ιδιαίτερα στοιχεία και χαρακτηριστικά που παρατηρούνται ανά δεδομένη χρονολογική περίοδο. Πρόσθετα, υποστηρίζει την ανάλυση διακοσμητικών προτύπων, τη σχέση τους με συναφή διακοσμητικά σε μεμονωμένες εικόνες ή συνθέσεις. Τα μεμονωμένα στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τη σύγκριση μεταξύ απεικονίσεων και πραγματικών σωζόμενων σταχώσεων.

Η βάση αυτή αποτελεί τον κορμό μονογραφίας που θα δημοσιευθεί στο πλαίσιο της ΑΝΑΒΑΘΜΙΔΑΣ.

Συντελεστές

Υπεύθυνη ερευνήτρια: Νίκη Τσιρώνη, ΕΛΕ Α΄ βαθμίδας ΙΙΕ/ΕΙΕ
Επιστημονικός συνεργάτης: Χριστόφορος Κοντονικολής, υποψήφιος διδάκτορας βυζαντινής φιλολογίας