Η βάση συμπεριλαμβάνει εικονολογικό υλικό με έμφαση στην απεικόνιση του κώδικα σε ψηφιδωτά, νωπογραφίες, φορητές εικόνες, εικονογραφημένα χειρόγραφα αλλά και σε έργα μικροτεχνίας. Σκοπός της βάσης είναι η παρατήρηση των εικονολογικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση του κώδικα, που στις περισσότερες περιπτώσεις, είναι το Ευαγγελιστάριο. Η βάση, εκτός της εικόνας, περιλαμβάνει τα στοιχεία της κάθε εικόνας, δηλαδή μνημείο, προέλευση, χρονολογία, καλλιτέχνης (όπου υπάρχει), καθώς και τα στοιχεία της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας από την οποία έχει αντληθεί το υλικό.